Nová verze instalačních médií IS KISKAN SSHR v.7.70

Na FTP serveru byla vystavena pro automatické stažení nová verze IS KISKAN SSHR v. 8.00. Novou verzi nainstalujete v rámci přenosu dat pomocí FTP serveru.


Nemůžete-li využít automatické stažení nové verze, použijte, prosím, následující odkaz  IS KISKAN SSHR v. 8.00


Na záložce Provozní informace byl v odkazu Instalační soubor aplikace Kiskan SSHR verze 8.00 zpřístupněn ke stažení instalační SW pro KISKAN SSHR ve verzi 8.00