Data KATALOG SSHR

Data souboru KATALOG SSHR

Ochraňovatelé SHR při evidenci položek rezerv pomocí IS KISKAN SSHR vytvářejí ve svém uzlu katalog evidovaných položek. Pro sjednocení názvů položek u jednotlivých uživatelů se na SSHR provádí porovnání položek katalogů uzlů a je vytvářen souhrnný katalog, platný pro všechny ochraňovatele SHR. Zpětným nahráním souhrnného katalogu SSHR u ochraňovatele je zajištěno jednotné pojmenování evidovaných položek rezerv.

Soubor KATALOG SSHR  – odkaz zatím prázdný