Provozní informace

V podzáložkách jsou informace dokumenty a soubory, nezbytné pro provoz IS KISKAN SSHR u uživatelů. Jedná se zejména o instalační soubor systému, aktuální číselníky pro stažení i prohlížení a dále data KATALOG a ZDROJE SSHR.

Instalační soubor nejnovější verze – KISKAN SSHR verze 8.20 zde.

Instalační soubor je chráněn heslem. Heslo je možné si vyžádat u osob uvedených v kontaktech.