Provozní informace

Na této stránce jsou umístěny informace dokumenty a soubory, nezbytné pro provoz IS KISKAN SSHR u uživatelů. Jedná se zejména o instalační SW systému, aktuální číselníky pro stažení i prohlížení a dále data KATALOG a ZDROJE SSHR. Instalační soubor aplikace Kiskan SSHR verze 7.60.1 zde .

Instalační soubor je chráněn heslem. Heslo je možné vyžádat u osob uvedených v kontaktech.

Poznatky z provozu, návrhy a případné dotazy mohou uživatelé IS KISKAN SSHR zasílat na kiskan@sshr.cz a tcupak@sshr.cz