Pomoc uživatelům

Na stránce jsou uváděna doporučení uživatelům IS KISKAN SSHR, která vyplynula z provozu v průběhu využívání SW. Informace by měly pomoci při sjednocení postupu užívání IS KISKAN SSHR a při předcházení často se opakujících problémů a chyb.

Aktuální pokyn pro uživatele IS KISKAN SSHR

Pokyn ŘOPKS č. 1 ze dne 12. července 2021 k zavedení IS KISKAN SSHR verze 8.00