Pomoc uživatelům

Na stránce jsou uváděna doporučení uživatelům IS KISKAN SSHR, která vyplynula z provozu v průběhu využívání SW. Informace by měly pomoci při sjednocení postupu užívání IS KISKAN SSHR a při předcházení často se opakujících problémů a chyb.

Aktuální závazný pokyn pro uživatele IS KISKAN SSHR

Pokyn ŘOPKS č. 2 ze dne 14. března 2023 k zavedení IS KISKAN SSHR verze 8.20