Data ZDROJE SSHR

Data souborů ZDROJE SSHR

Na SSHR jsou státní hmotné rezervy evidovány v provozním IS IRAP. Soubory ZDROJE SSHR představují exporty dat z IS IRAP ve formátu .xls, Ochraňovatelé SHR soubory ZDROJE SSHR použijí při evidenci položek rezerv pomocí IS KISKAN SSHR při počátečním zpracování evidence položek rezerv nebo později k porovnání zpracované evidence.

Soubory dat jsou distribuovány podle čísla uzlu ochraňovatele, které je každému ochraňovateli SHR přiřazeno. Např. 50U

Stránka je v rekonstrukci

Soubory ZDROJE SSHR ke stažení:

50U – odkaz na odpovídající soubor .xls ve složce Zdroje

Dále se sem zapíší všechny uzly ze složky Zdroje.