Přenos dat uzlů na SSHR

Přenos zpracovaných dat uzlů na SSHR

Uživatel IS KISKAN SSHR po zpracování všech dat o ochraňovaných SHR zvolí pro zaslání zpracovaných souborů dat na SSHR v IS KISKAN SSHR výběr „Export bez osobních údajů, export majetku SSHR “ a v dalším výběru „Majetek SSHR bez osobních údajů z vlastního uzlu“. Jméno exportovaného(zálohovaného) souboru napíše ve formátu ČČU_RRRR_MM_DD.nst ( ČČU = číslo uzlu, RRRR = rok, MM = měsíc, DD = den např. 96U_2012_01_30.nst ) a odešle vytvořený soubor na SSHR k zápisu do souhrnné databáze. O úspěšnosti zaslání bude informován mailem.

Pro odeslání souboru je vyžadováno přihlášení se stejným uživatelským jménem a heslem jako do IS KRIZKOM.

Zaslání zpracovaných souborů dat. – kliknutím na odkaz se přejde na stránku Zaslání dat

Zpracované soubory se odesílají na SSHR do čtvrtého dne každého měsíce se stavem k poslednímu dni předchozího měsíce, dále při vzniku krizové situace a při změnách v průběhu krizové nebo mimořádné situace.