Přenos dat uzlů na SSHR

Přenos zpracovaných dat uzlů na SSHR

Uživatel IS KISKAN SSHR po zpracování všech dat o ochraňovaných SHR zvolí pro zaslání zpracovaných souborů dat na SSHR v IS KISKAN SSHR výběr „Export bez osobních údajů, export majetku SSHR “ a v dalším výběru „Majetek SSHR bez osobních údajů z vlastního uzlu“. Jméno exportovaného(zálohovaného) souboru napíše ve formátu ČČU_RRRR_MM_DD.nst ( ČČU = číslo uzlu, RRRR = rok, MM = měsíc, DD = den např. 96U_2012_01_30.nst ) a odešle vytvořený soubor na SSHR k zápisu do souhrnné databáze. O úspěšnosti zaslání bude informován mailem.

Pro odeslání souboru je vyžadováno přihlášení se stejným uživatelským jménem a heslem jako do IS KRIZKOM.

Zaslání zpracovaných souborů dat. – kliknutím na odkaz se přejde na stránku Zaslání dat

Zpracované soubory se odesílají na SSHR

  • v běžné situaci (mimo dobu vyhlášeného krizového stavu) pravidelně poslední den v měsíci. Pokud na tento den připadá víkend nebo svátek, platí nutnost zaslat data následující pracovní den. Zároveň platí nutnost zaslat data vždy v případě zpracování účetního dokladu (příjemka, výdejka či převodka) do konce daného pracovního dne, pokud smlouva uzavřená s ochraňovatelem nestanoví jinak.
  • po vyhlášení krizového stavu jsou všichni ochraňovatelé povinni zaslat data ke dni vyhlášení krizového stavu, nejpozději do 09:00 hod. následujícího dne, pokud smlouva s ochraňovatelem nestanoví jinak.
  • po dobu trvání krizového stavu platí stejná pravidla jako v běžné situaci, tedy pravidelně poslední den v měsíci a zároveň vždy v případě zpracování účetního dokladu (příjemka, převodka či výdejka) do konce daného pracovního dne, pokud smlouva uzavřená s ochraňovatelem nestanoví jinak.