Aktuality

Na této stránce jsou uživatelé IS KISKAN SSHR informování o změnách na informačním webu a o aktuálních problémech a potřebách vzniklých při provozu IS KISKAN SSHR

7.8.2020

Na záložce Provozní informace / Aktuální číselníky byla zveřejněna aktuální verze číselníku SHR (Číselník účelu užití)

16.7.2020

Na záložce Pomoc uživatelům byl zveřejněn Prováděcí pokyn ředitele OPKS č. 4 ze dne 15. července 2020 k zavedení IS KISKAN SSHR verze 7.70

15.7.2020

Na FTP serveru byla vystavena pro automatické stažení nová verze IS KISKAN SSHR v.7.70. Novou verzi nainstalujete v rámci přenosu dat pomocí FTP serveru.


Nemůžete-li využít automatické stažení nové verze, použijte, prosím, následující odkaz  IS KISKAN SSHR v.7.70


Na záložce Provozní informace byl v odkazu Instalační soubor aplikace Kiskan SSHR verze 7.70 zpřístupněn ke stažení instalační SW pro KISKAN SSHR ve verzi 7.70

15.1.2020

Na záložce Školení byly zveřejněny termíny školení IS KISKAN SSHR, které budou pořádány v roce 2020.

5.3.2019
V souvislosti s technologickými změnami konektivity Správy státních hmotných rezerv k síti Internet dojde v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin ke změně vnější IP adresy Správy státních hmotných rezerv.
K zabezpečení bezproblémového fungování IS KISKAN SSHR v důsledku této změny je bezpodmínečně nutné, abyste stávající verzi IS KISKAN SSHR 7.50 aktualizovali na verzi 7.50.1.
Ochraňovatelům, kteří nebudou mít nejpozději v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin staženou a nainstalovanou novou verzi IS KISKAN SSHR 7.50.1, přestane fungovat automatický přenos dat zasílaných na SSHR! Pro tyto případy lze využít náhradní způsob.