Aktuality

Na této stránce jsou uživatelé IS KISKAN SSHR informování o změnách na informačním webu a o aktuálních problémech a potřebách vzniklých při provozu IS KISKAN SSHR

5.3.2019
V souvislosti s technologickými změnami konektivity Správy státních hmotných rezerv k síti Internet dojde v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin ke změně vnější IP adresy Správy státních hmotných rezerv.
K zabezpečení bezproblémového fungování IS KISKAN SSHR v důsledku této změny je bezpodmínečně nutné, abyste stávající verzi IS KISKAN SSHR 7.50 aktualizovali na verzi 7.50.1.
Ochraňovatelům, kteří nebudou mít nejpozději v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin staženou a nainstalovanou novou verzi IS KISKAN SSHR 7.50.1, přestane fungovat automatický přenos dat zasílaných na SSHR! Pro tyto případy lze využít náhradní způsob.
15.2.2019

Na FTP serveru byla vystavena pro automatické stažení nová verze IS KISKAN SSHR v.7.50. Novou verzi nainstalujete v rámci přenosu dat pomocí FTP serveru.

Nemůžete-li využít automatické stažení nové verze, použijte, prosím, následující odkaz  IS KISKAN SSHR v.7.50

 

29.11.2018

Na záložce „Školení“ byly zveřejněny termíny školení IS KISKAN SSHR, které budou pořádány v roce 2019.

27.2.2018

Vzhledem k zájmu uživatelů IS KISKAN SSHR byl vypsán termín Základního školení IS KISKAN SSHR určený pro začínající uživatele. Informace naleznete na záložce Školení.

15.2.2018

Na záložce Dokumentace byla zveřejněna Kompletní a Stručná Metodika ke KISKANu SSHR ve verzi 7.40. Také zde naleznete Uživatelskou příručku IS KISKAN SSHR

Na záložce Provozní informace byly v odkazu Instalace IS KISKAN SSHR umístěny odkazy ke stažení Instalačního SW pro KISKAN SSHR ve verzi 7.40

22.1.2018

Na záložce Školení byla zveřejněna informace o školení IS KISKAN SSHR v.7.40 v roce 2018

19.1.2018

Na záložce Pomoc uživatelům byl zveřejněn Prováděcí pokyn ředitele OPKS č. 1/2018

26.5.2017

Na záložce Provozní informace / Aktuální číselníky byla zveřejněna aktuální verze číselníku SHR

18.5.2017

Na záložce Pomoc uživatelům byl zveřejněn Prováděcí pokyn ředitele OPKS č. 2/2017