Aktuality

Na této stránce jsou uživatelé IS KISKAN SSHR informování o změnách na informačním webu a o aktuálních problémech a potřebách vzniklých při provozu IS KISKAN SSHR

5.3.2019

v souvislosti s technologickými změnami konektivity Správy státních hmotných rezerv k síti Internet dojde v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin ke změně vnější IP adresy Správy státních hmotných rezerv.

K zabezpečení bezproblémového fungování IS KISKAN SSHR v důsledku této změny je bezpodmínečně nutné, abyste stávající verzi IS KISKAN SSHR 7.50 aktualizovali na verzi 7.50.1.

Možné způsoby získání a instalace nové verze IS KISKAN SSHR 7.50.1:

Ochraňovatelé, kteří zabezpečí aktualizaci do výše uvedeného termínu, tj. nejpozději do pátku 8. 3. 2019 do 14:00 hodin:

  1. Ochraňovatelé, kteří používají automatický přenos dat FTP, si způsobem popsaným v dokumentaci a předvedeným na školení stáhnou připravené aktualizace, které již byly na serveru Správy připraveny k použití. Nová verze KISKANu se po stažení sama automaticky nainstaluje na počítačích těchto uživatelů a bude možné pokračovat bez jakéhokoli výpadku v práci s programem.
  2. Ochraňovatelé, kteří nemohou využít automatické stahování aktualizací pomocí FTP protokolu si z informačního webu IS KISKAN (kiskan.cz) stáhnou připravenou verzi IS KISKAN SSHR v.7.50.1 a provedou (zajistí zodpovědným pracovníkem) instalaci nové verze KISKANu.

Ochraňovatelům, kteří nebudou mít nejpozději v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin staženou a nainstalovanou novou verzi IS KISKAN SSHR 7.50.1, přestane fungovat automatický přenos dat zasílaných na SSHR! Pro tyto případy lze využít náhradní způsob:

Ochraňovatelé získají instalační soubor nové verze KISKANu pomocí odkazu na Informačním webu IS KISKAN. Následně musí manuálně provést instalaci nové verze a přenesení dat z verze staré do verze nové. Pro opětovné uvedení jejich instalace do řádného provozu může posloužit následující popis postupu, který může provést pouze oprávněný specialista IT:

  1. Otevřete složku s programem KISKAN SSHR, najděte soubor KisKan.ini (konfigurační soubor) a otevřete jej pomoci programu Notepad.
  2. Najděte řádek s textem „Host=94.199.42.27“ a přepište jej na text „Host=kiskan.sshr.cz“.
  3. Uložte soubor KisKan.ini
15.2.2019

Na FTP serveru byla vystavena pro automatické stažení nová verze IS KISKAN SSHR v.7.50. Novou verzi nainstalujete v rámci přenosu dat pomocí FTP serveru.

Nemůžete-li využít automatické stažení nové verze, použijte, prosím, následující odkaz  IS KISKAN SSHR v.7.50

 

29.11.2018

Na záložce „Školení“ byly zveřejněny termíny školení IS KISKAN SSHR, které budou pořádány v roce 2019.

27.2.2018

Vzhledem k zájmu uživatelů IS KISKAN SSHR byl vypsán termín Základního školení IS KISKAN SSHR určený pro začínající uživatele. Informace naleznete na záložce Školení.

15.2.2018

Na záložce Dokumentace byla zveřejněna Kompletní a Stručná Metodika ke KISKANu SSHR ve verzi 7.40. Také zde naleznete Uživatelskou příručku IS KISKAN SSHR

Na záložce Provozní informace byly v odkazu Instalace IS KISKAN SSHR umístěny odkazy ke stažení Instalačního SW pro KISKAN SSHR ve verzi 7.40

22.1.2018

Na záložce Školení byla zveřejněna informace o školení IS KISKAN SSHR v.7.40 v roce 2018

19.1.2018

Na záložce Pomoc uživatelům byl zveřejněn Prováděcí pokyn ředitele OPKS č. 1/2018

26.5.2017

Na záložce Provozní informace / Aktuální číselníky byla zveřejněna aktuální verze číselníku SHR

18.5.2017

Na záložce Pomoc uživatelům byl zveřejněn Prováděcí pokyn ředitele OPKS č. 2/2017