Aktuality

Na této stránce jsou uživatelé IS KISKAN SSHR informování o změnách na informačním webu a o aktuálních problémech a potřebách vzniklých při provozu IS KISKAN SSHR

15.7.2021

Na záložce Školení byly zveřejněny termíny školení IS KISKAN SSHR, které budou pořádány v roce 2021.

Na záložce Pomoc uživatelům byl zveřejněn Pokyn ŘOPKS č. 1 ze dne 12. července 2021 k zavedení IS KISKAN SSHR verze 8.00

7.8.2020

Na záložce Provozní informace / Aktuální číselníky byla zveřejněna aktuální verze číselníku SHR (Číselník účelu užití)

5.3.2019
V souvislosti s technologickými změnami konektivity Správy státních hmotných rezerv k síti Internet dojde v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin ke změně vnější IP adresy Správy státních hmotných rezerv.
K zabezpečení bezproblémového fungování IS KISKAN SSHR v důsledku této změny je bezpodmínečně nutné, abyste stávající verzi IS KISKAN SSHR 7.50 aktualizovali na verzi 7.50.1.
Ochraňovatelům, kteří nebudou mít nejpozději v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin staženou a nainstalovanou novou verzi IS KISKAN SSHR 7.50.1, přestane fungovat automatický přenos dat zasílaných na SSHR! Pro tyto případy lze využít náhradní způsob.