Školení

Používání IS KISKAN SSHR je podmíněno absolvováním vstupního školení, na kterém se uživatel naučí používat jednotlivé funkcionality. Dále jsou organizovány periodická školení při přechodech na nové verze.

Termíny školení IS KISKAN SSHR

Datum Počet účastníků Školené subjektyTyp školení
Podzim 2023--Periodické školení k nové verzi KISKAN
29. 3. 20232Ochraňovatelé HRVstupní školení KISKAN 8. 20
24. 3. 20237Externí ochraňovatelé PZ/ZHPPeriodické školení KISKAN 8.20
22. 3. 202311Externí ochraňovatelé PZ/ZHPPeriodické školení KISKAN 8.20
21. 3. 202316Interní ochraňovatelé PZ/ZHPPeriodické školení KISKAN 8.20
20. 3. 202311Ochraňovatelé HRPeriodické školení KISKAN 8.20
23. 2. 202312Externí ochraňovatelé PZ/ZHPVstupní školení ke KISKAN 8.20
22. 2. 202315Externí ochraňovatelé PZ/ZHPVstupní školení ke KISKAN 8. 20

Další školení jsou výhledově plánována na podzim 2023 při přechodu na novou verzi IS KISKAN. O konkrétním termínu budou uživatelé informování v dostatečném předstihu.