Kontakty

Provozovatel

Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Správce software a provozní zabezpečení IS KISKAN SSHR

Správa státních hmotných rezerv, Odbor informatiky (OI)

Ing. Miroslav Hodura (centrální správa účtů, správa číselníků, podpora uživatelů)
tel.: 244 095 427
fax: 244 095 508
e-mail: mhodura@sshr.cz

Garant rozvoje IS KISKAN SSHR

Správa státních hmotných rezerv, Odbor příprav pro krizové stavy (OPKS)

Ing. Miloslav Novák (školení a podpora uživatelů)
tel.: 244 095 317
e-mail: mnovak@sshr.cz

Ing. Tomáš Cupák (školení a podpora uživatelů)
tel.: 244 095 374
e-mail: tcupak@sshr.cz

Dodavatel SW – firma ANAKAN

Ing. Radan Kasal (podpora uživatelů)
tel.: 773 222 245 v pracovní době 8:00 – 16:00
e-mail: kasal@anakan.cz

Dr. Ing. Petr Kopčák (podpora uživatelů)
tel.: 732 725 001 v pracovní době 8:00 – 16:00
e-mail: kopcak.petr@seznam.cz

Hotline

tel.: 244 095 427
fax: 244 095 508
e-mail: hotline-kiskan@sshr.cz

Prosíme uživatele IS KISKAN SSHR, aby se na hotline obraceli především prostřednictvím e-mailu. Telefonických kontaktů použijte v krajních případech nouze. Děkujeme za pochopení, i tak se Vaše zpráva dostane do správných rukou. Pokud bude problém naléhavý, budete našim prostřednictvím informováni o stavu jeho řešení.