Informační web systému KISKAN SSHR

Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje informační systém KISKAN SSHR jako hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti tvorby státních hmotných rezerv a jejich použití.

Informační systém umožňuje zejména :

  • evidenci státních hmotných rezerv u ochraňovatelů a středisek a poboček SSHR,
  • komplexní přehled o státních hmotných rezervách, zejména o místu skladování, disponibilitě a použití při krizových situacích a mimořádných událostech,
  • podrobný, systematicky uspořádaný zápis o položkách evidovaných rezerv,
  • využití databáze pro podporu krizového plánování a pro řešení krizových situací,
  • export přenosových souborů do souhrnné databáze SSHR, jako základní zdroj informací pro IS Krizkom při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů, při mimořádných událostech a při poskytování humanitární pomoci, nebo zahraniční humanitární pomoci,
  • adekvátní ochranu dat.

Na informačním webu IS KISKAN SSHR zveřejňuje SSHR informace a data potřebná pro provoz IS KISKAN SSHR u uživatelů – ochraňovatelů SHR. Nové informace o aktuálních změnách byly zveřejněny 23. 12. 2021 na informačním webu v odkazu Aktuality. Některé informace mohou být chráněny nutností přihlášení uživatelů účtem, vytvořeným správcem webu. Uživatel je o tom informován po kliknutí na příslušný odkaz a je vyžadováno přihlášení uživatelským účtem.