Informační web systému KISKAN SSHR

Správa státních hmotných rezerv vyvíjí a provozuje informační systém KISKAN SSHR jako jeden z nástrojů informační podpory pro hospodářská opatření pro krizové stavy.

Informační systém KISKAN je:

 • Jednoduchý databázový program
 • Umožňuje efektivně evidovat záznamy o státních hmotných rezervách u ochraňovatelů, středisek a poboček SSHR, tzn.
   • Evidovat skladové pohyby
   • Zaznamenávat parametrické údaje o státních hmotných rezervách (technický popis, fotodokumentace) apod.
   • Přijímat podklady pro evidenci od SSHR přímo v systému
   • Používat standardizované šablony dokumentů
 • Používání IS KISKAN SSHR umožňuje komplexní přehled státu o zdrojích státních hmotných rezerv, zejména o místu skladování, disponibilitě
 • Databáze slouží jako zdroj dat pro informační systém KRIZKOM k vyžadování věcných zdrojů za krizové situace nebo mimořádné události
 • Databáze se dále používá pro podporu krizového plánování
 • Uživatelé systému mají k dispozici bezplatné školení, technickou a věcnou podporu SSHR i zhotovitele, systém nevyžaduje žádné komplikované nastavení