Nová verze instalačních médií IS KISKAN SSHR v.7.70

Na FTP serveru byla vystavena pro automatické stažení nová verze IS KISKAN SSHR v. 8.00. Novou verzi nainstalujete v rámci přenosu dat pomocí FTP serveru.


Nemůžete-li využít automatické stažení nové verze, použijte, prosím, následující odkaz  IS KISKAN SSHR v. 8.00


Na záložce Provozní informace byl v odkazu Instalační soubor aplikace Kiskan SSHR verze 8.00 zpřístupněn ke stažení instalační SW pro KISKAN SSHR ve verzi 8.00

Předepsaná změna lokálních instalací IS KISKAN SSHR

V souvislosti s technologickými změnami konektivity Správy státních hmotných rezerv k síti Internet dojde v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin ke změně vnější IP adresy Správy státních hmotných rezerv.
K zabezpečení bezproblémového fungování IS KISKAN SSHR v důsledku této změny je bezpodmínečně nutné, abyste stávající verzi IS KISKAN SSHR 7.50 aktualizovali na verzi 7.50.1.
Ochraňovatelům, kteří nebudou mít nejpozději v pátek 8. 3. 2019 ve 14:00 hodin staženou a nainstalovanou novou verzi IS KISKAN SSHR 7.50.1, přestane fungovat automatický přenos dat zasílaných na SSHR! Pro tyto případy lze využít náhradní způsob.